หน้าหลัก  |  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ  |  บริการของเรา  |  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย  |  การสมัครเรียน  |  แผนที่  |  ติดต่อเรา
 
 
 
            
The Best Cadet ค่ายกวดวิชา อยู่ติดโรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก เป็นค่ายอยู่ประจำเปิดเรียนช่วงปิดเทอม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ติวเข้มวิชาการ พร้อมฝึกพละศึกษา
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมีการแข่งขันกันสูง การจะสอบผ่านเข้าไปให้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมกว่าเท่านั้น
 
 
คอร์ส กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
สำหรับ ม.4 - ม.5 ที่จะสอบรอบนี้
โปรแกรม A เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
    17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
    24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
    ค่าเรียน 8,000 บาท
โปรแกรม B เรียนประจำ พาไปสอบ 1 - 11 มีนาคม 2561
    ค่าเรียน 15,000 บาท
พิเศษ โปรแกรม A + โปรแกรม B + พาไปสอบ : ค่าเรียน 20,000 บาท
     
คอร์ส มีนาคม 2561
สำหรับ ม.1 - ม.3 เรียนประจำ 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2561
    ค่าเรียน 18,500 บาท
     
คอร์ส เมษายน 2561
สำหรับ ม.1 - ม.3 เรียนประจำ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
    ค่าเรียน 15,500 บาท
     
  การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมีการแข่งขันกันสูง การจะสอบผ่านเข้าไปให้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมกว่าเท่านั้น
   
study bedroom
swim
นตท.ทศพร รุ่งแจ้ง นตท.จตุพล ทัศบุตร นตท.ภัคศรัณย์ สุดศรีวิไล
ใบตาล ภูมัย ปฏิภาณ
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ปฎิภาณ พวงจินดา
ภูวิศ
นตท.ร้อยตะวัน นวนิตย์ นตท.ภูวิศ สิงหสุต นตท.ดนุภัทร ศักดิ์พรหม
กำหนดการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า ประจำปี 2561
เหล่า จำนวนรับ (คน) วันรับสมัคร วันสอบ
ทบ. 263 1 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61 11 มี.ค.61
ทร. 90 4 ม.ค.61 - 5 ก.พ.61 3 มี.ค.61
ทอ. 115 15 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61 10 มี.ค.61
ตร. 120 13 ธ.ค.60 - 12 ม.ค.61 5 มี.ค.61
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705