คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  บริการของเรา
  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย
  การสมัครเรียน
  แผนที่
  ติดต่อเรา
  หน้าหลัก

 
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
  open
  คอร์สติวเข้มเข้าเตรียมทหาร (พร้อมพาสอบ)
 

เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ (11-12 กุมภาพันธ์ 2560)
               เสาร์-อาทิตย์ (18-19 กุมภาพันธ์ 2560)
               วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 12 มีนาคม 2560
ค่าเรียน 19,000 บาท

  คอร์ส ม.1- ม.3 เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเตรียมทหาร
 

เวลาเรียน วันที่ 19 เมษายน 2560 - วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ค่าเรียน 14,900 บาท

   
study bedroom
swim
ใบตาล ภูมัย ปฏิภาณ
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ปฎิภาณ พวงจินดา
ภูวิศ ดนุภัทร  
นตท.ภูวิศ สิงหสุต นตท.ดนุภัทร ศักดิ์พรหม  
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705